Nye bilder

Alt du lærer kan åpne dører nå og i fremtiden! TIR INTEGRERINGSPROSJEKT I ASYLMOTTAK

Kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket/aktiviteten, inkludert målgruppe for tiltaket:

Telemark innvandrerråd. Årsmelding 2015

TIR hadde årsmøte i våren. Nytt styre er valgt og vi hadde en årsmelding for 2015 med mange gode saker. Vi fortsetter det gode integrerings- og antirasistiske arbeid i 2016.

Årsberetning 2015 Telemark innvandrerråd (TIR)

Styret valgt på årsmøte 13.05.15, Lie bydelshus, Skien

Innkalling til årsmøte i TIR: tirsdag 03.05.2016 kl. 18.00

Telemark innvandrerråd innkaller herved til årsmøte

Tirsdag 03.05.2016 kl. 18.00

Telemark innvandrerråd er med på Friluftslivets år 2015

I løpet av 2015 har alle våre organisasjoner var aktive med å bruke naturen rundt oss og være aktive.

Valgmotivasjon – og deltakelse av innvandrerbefolkning i kommende lokalvalg

*Telemark innvandrerråd (TIR) inviterer FrP, Høyre, AP, SV, SP, Rødt, Venstre, KrF, MDG.

Årsmøte for TIR ble avholdt i Lie bydelhus den 13.05.15

Protokoll kommer senere. Men jeg vil dele nå vår arbeidsplan 2015

Tema 1

Organisering og rekruttering Kontakt med andre org. Hjelp å organisere andre kommuner: Kragerø, Porsgrunn, Notodden, Bø, Vinje

TIR møter IMDI Sør til innspillsmøte til Dialogkonferanse 2015

Telemark innvandrerråd (TIR) har den glede å være vert til:

Dialogkonferanse 2015 – Invitasjon til innspill møte

«En helsetjeneste for alle?»Konferanse HiT 18.03.15

Program:

0900 Velkommen til konferanse

Dialogkonferanse TILLIT OG TRYGGHET GJENNOM DIALOG Politiet og innvandrere i Grenland

Lørdag 20. september 2014. Tidspunkt: kl. 1000 – 1500.

Sted: Festiviteten i Skien sentrum

TIR ønsker fortsatt samarbeid med BUFETAT og barnevernet i 2014

I fjor hadde vi flere planleggingsmøter med BUFETAT, barnevern i Grenlandskommuner, med Fylkesmann. TIR vil fortsette å organisere dialogmøter i 2014. Noen av kommentarer som kom :

Outreach, retur med verdighet

En vellykket kveld med besøk av IOM, INLO og UDI. Innvandrere og de som jobber/hjelper innvandrere med ulovlig opphold i Norge fikk introduksjon i de forskjellige returprogrammer som fins.

!bilde undefined!

Hvordan barnevernet og innvandrerbefolkningen kan samarbeide bedre?

Invitasjon til dialogmøte mellom innvandrerbefolkningen og barnevernet

Ønsker du å bidra til at barnevernet har bedre tiltak og mer kompetanse for innvandrerbefolkningen i Telemark?

Workshop med tema Frivillig retur - Skien 14.11.13- kl.16.00 Lie Aktivitetssenter

Invitasjon til workshop

“Returmigrasjon og IOMs retur- og reintegreringsprogrammer i Norge”

Svarhøring fra TIR om Telemark folkehelsestrategi 2012-2016

http://www.telemark.no/Aktuelt/Naa-starter-hoeringsrunden-for-folkehelsestrategi#.UmZmyPn7qjI

Ny regional folkehelsestrategi skal vise hvordan Telemarks folkehelseutfordringer kan møtes mer effektivt. Vi har vært i prosessen fra starten og fram til dokumentet kom på offentlig høring. Fra: Telemark innvandrerråd (TIR) Til: Telemark fylkeskommune kom følgende uttalelse:

Valgmotivasjon blant innvandrere, politiske debatt 21.08.13

Til politiske partier i Telemark:

Kvinnestemmer i Telemark

P.g.a lite påmeldinger bestemte oss for å avlyse arransjementet og satse på dette i 2013..

Telemark innvandrerråd (TIR) og Telemark fylkeskommune

Telemark innvandrerråd fokuserer på psykiske helse

  • Andre seminar 03.11.12 på Stathelle servisesenter, fra kl 12 til 15.30**

TIR skal ha flere seminarer for å belyse tema om psykiske helse og innvandrere.

TIR møter Hovedutvalg for kultur i Telemark fylke

Telemark fylkesting hadde fattet følgende, 14.06.11 i Sak nr: 32/11

INLO/IOM Prosjekt "Outreach" Informasjon i Oslo området.

TIR er medlem an Innvanndrernes landsorganisasjon (INLO)

IOM – Prosjekt Outreach Informasjon i Oslo området.

Årsmøte i Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) fant sted i Høyers hotell i Skien fra 16. til 17. juni.

Årsmøte i Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) fant sted i Høyers hotell i Skien fra 16. til 17. juni.

Innkalling til årsmøte 2012

Innkalling er sendt til medlemsorganisasjoner:

Det innkalles herved til årsmøte i TIR.

Årsmøte i TIR, lørdag 02.06.12 i Skien

TIR samler seg til årsmøte på Internasjonalt senter i Skien.

Vi skal behandle vanlige årsmøtesaker, bl.a. årsmelding 2011.

Innvandrere i Telemark skal få dialog med fylkeskommunen

Foreslår dialog med innvandrerråd

Innvandrere i Telemark skal få dialog med fylkeskommunen (Ill.foto: Colourbox.no)

Telemark innvandrerråd (TIR)

Følges av 3 medlemmer.

TIR har til formål:
1. Å arbeide for reel likestilling mellom innvandrer og majoritetsbefolkning, uavhengig av kjønn, rase, religion eller politisk overbevisning
2. Delta aktiv for å påvirke norske myndigheter slik at norske lover og regler er like både for minoritets- og majoritets befolkning (forebygge diskriminering).
3. Styrke solidaritet og samarbeid innvandrere imellom og fremme forståelse og kontakt mellom innvandrere og nordmenn
4. Delta aktiv for å påvirke norske myndigheter på en slik måte at medlemmenes interesser i områder som handler om helse, bolig, utdanning, arbeid og fritid blir ivaretatt.
5. Arbeide med å tilrettelegge forholdene til en aktiv integrering, slik at personer med innvandrebakgrunn, spesielt kvinner, barn og ungdom, kan utvikle seg og benytte sine evner, kunnskaper og yrker til det beste for seg selv og samfunnet.
6. Arbeide for fred og solidaritet i verden, ta vare på og styrke menneskerettigheter.
7. Å arbeide for å sikre friheten, rettssikkerheten, og bygge videre ut den demokratiske styreform slik den har utviklet seg i Norge,

8. å styrke og utvikle det nasjonale og internasjonale faglige samarbeid og samhold, Mer om sonen

Origo Telemark innvandrerråd (TIR) er en sone på Origo. Les mer
Annonse