Viser arkivet for stikkord stemmeberettigede

Informasjons- og mobiliserings tiltak i forbindelse med kommune - og fylkestingsvalget 2011

Telemark innvandrerråd (TIR)
Informasjons- og mobiliserings tiltak i forbindelse med kommune – og fylkestingsvalget 2011

Retten til å stemme i et fritt og demokratisk valg er både en rett og et privilegium. TIR ønsker at flest mulig stemmeberettigete deltar i valget. For å gjøre dette mulig for flere med innvandrerbakgrunn, vil TIR sette i gang diverse informasjonsmøter og debatter om kommune – og fylkestingsvalget 2011.

OVERORDNET PROSJEKTMÅL:
Fremme og øke valgdeltakelsen blant voksne og ungdom med innvandrerbakgrunn i Telemark fylke
Gjennomføre tiltak som kan bidra til å gi

stemmeberettigede nyttig informasjon om valget og valgteknikk.

MÅLGRUPPEN:

Ungdommer, med særlig fokus på ungdommer med minoritetsbakgrunn, og voksne innvandrere med stemmerett.

Fakta fra SSB om Telemark

Vi viser til
http://www.ssb.no/stemmerettkomm/tab-2011-03-24-01.html

Tabell 1 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Utrekna tal for personar med røysterett, etter fylke. Rekna ut i mars 2011
Personar med røysterett i alt i Telemark: 132 900
Røysteføre norske statsborgarar i utlandet: 900
Personar 67 år og over med røysterett: 26 500

http://www.ssb.no/stemmerettkomm/tab-2011-03-24-03.html

Tabell 3 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Utrekna tal for røysteføre utanlandske statsborgarar, etter fylke. Rekna ut i mars 2011
Telemark: 5 171
Norden: 1493
Vest-Europa elles unnateke Tyrkia: 1 005
Aust-Europa: 1 144
Nord-Amerika, Oseania: 177
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika,Tyrkia, tidlegare statslause og uoppgitt: 1 352

http://www.ssb.no/stemmerettkomm/tab-2011-03-24-05.html

Tabell 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Utrekna tal for røysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn1, etter fylke. Rekna ut i mars 2011
Telemark: 4 868
Norden: 335
Vest-Europa elles unnateke Tyrkia: 255
Aust-Europa: 1 297
Nord-Amerika, Oseania: 66
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika,Tyrkia, tidlegare statslause og uoppgitt: 2 915

TILTAK:

Valgmotivatører:

TIR skal engasjerer 2-3 personer som skal møte innvandrere i målgruppa. De skal gi troverdig nøytral informasjon, de skal inspirere innvandrere å bruke sin stemmerett Kommune – og fylkestingsvalget 2011
Valgmotivatører skal få opplæring før de starter.

Lokale samlinger for å motivere til deltakelse og informere om valgteknikk

Svært mange innvandrere, både voksne og ungdommer, mangler de grunnleggende kunnskapene om valgteknikk, demokrati, hvem som kan stemme, hvor stemmelokalene ligger og ikke minst viktigheten av å stemme. Vi ønsker derfor å kunne tilby gratis kurs i valgteknikk. Vi vil invitere en ansatt ved administrasjonen ved fylkesrådmannens kontor/bystyrets kontor til å undervise i valgteknikk. I tillegg til den muntlige undervisningen på kursene vil vi bruke brosjyre- og flyer -materiell der vi poengterer og begrunner viktigheten av å stemme. I utgangspunktet vil vi bruke brosjyremateriell utarbeidet av KRD og ev oversatt til flere språk av IMDi. I den grad det er behov for det, vil vi supplere med eget materiell. Dette informasjonsmateriellet vil vi også benytte til å dele ut på ulike stands i fylkessentra (se eget ).

Dato: 07.juni kl. 18.00 Eyolf salen på Ibsenhuset, Skien
16.08.Porsgrunn 15.08 Bamble

Mini valgmøter:

I Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Ønskelig andre steder også utenfor Grenland.
TIR kontakter relevante instanser i kommune: Flyktningtjeneste/Voksenopplæring og ellers enkelte innvandrere/organisasjoner for å møte målgruppa og gi informasjon.
Politiske partier inviteres til å informere innvandrere og tar i mot spørsmål fra dem.

Stand:

TIR medlemmer og/ellers valgmotivatører skal være til stedet hel/delvis underfølgende begivenheter:

Internasjonal dag på Telemark museum:
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PiT)

Handelstorget i Skien

Telemarkfestivalen-Internasjonal folkemusikk festival

Politiker Uka i Bø: 19.-21 august

Notodden Blues festival

Porsgrunn ”Byfestival”

”MerSmak i Skien”

Handelsstevne i Skien

Festivaler i Bamble: fiskefestival og revyfestivalen

Debattmøter fylke:
Egen regi:
30. august i Skien, i samarbeid med flerkulturelt utvalg i Skien.
Vi vil invitere en politikerrepresentant fra hvert parti til å delta i en debatt, og vi vil legge til rette for at det kan fokuseres på spørsmål og temaer som er av spesiell interesse for innvandrere i fylket.

Andres regi:
TIR ønsker å informere innvandrere også om andre debattmøter som foregår og som andre organisasjoner arrangerer: FFO, LO, Alternativt til Vold, Pensjonister, Utdanningsforbund, Fagforbund, m.m
TIR delta på Politiker Uka i Bø: 19.-21 august

Skolevalg: valgmotivatører kan være til stedet under skolevalgene i videregående skoler.

MARKEDSFØRING/MEDIA STRATEGI
Bruk av avisene/TV Telemark, pressemeldinger, intervjuer i forkant og etter stand/aktiviteter.
Bruk av hjemmesider til INLO og IMDI. Pluss Origo.no og FACEBOOK
Plakater
LENKER:
Her kan vi hente mer informasjon om ting som skjeer i Telemark

Husk kommune – og fylkes hjemmesider!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg.html?id=456491

www.politiker2020.no

www.mersmakiskien.no

http://www.telemarkfestivalen.no

www.heiltvilt.no

www.dalensmarken.no

http://www.bluesfest.no/no

MVH:

Firas Taeib Tereza Nagy Nordmark

Leder TIR Nestleder i TIR

Valgprosjektgruppa øvrige medlemmer:

Soubhi Thaher Ana López Taylor

Ressursperson: Issa Kashingo

Informasjons- og mobiliserings tiltak i forbindelse med kommune - og fylkestingsvalget 2011

Telemark innvandrerråd (TIR)
Informasjons- og mobiliserings tiltak i forbindelse med kommune – og fylkestingsvalget 2011

Retten til å stemme i et fritt og demokratisk valg er både en rett og et privilegium. TIR ønsker at flest mulig stemmeberettigete deltar i valget. For å gjøre dette mulig for flere med innvandrerbakgrunn, vil TIR sette i gang diverse informasjonsmøter og debatter om kommune – og fylkestingsvalget 2011.

OVERORDNET PROSJEKTMÅL:
Fremme og øke valgdeltakelsen blant voksne og ungdom med innvandrerbakgrunn i Telemark fylke
Gjennomføre tiltak som kan bidra til å gi

stemmeberettigede nyttig informasjon om valget og valgteknikk.

MÅLGRUPPEN:

Ungdommer, med særlig fokus på ungdommer med minoritetsbakgrunn, og voksne innvandrere med stemmerett.

Fakta fra SSB om Telemark

Vi viser til
http://www.ssb.no/stemmerettkomm/tab-2011-03-24-01.html

Tabell 1 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Utrekna tal for personar med røysterett, etter fylke. Rekna ut i mars 2011
Personar med røysterett i alt i Telemark: 132 900
Røysteføre norske statsborgarar i utlandet: 900
Personar 67 år og over med røysterett: 26 500

http://www.ssb.no/stemmerettkomm/tab-2011-03-24-03.html

Tabell 3 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Utrekna tal for røysteføre utanlandske statsborgarar, etter fylke. Rekna ut i mars 2011
Telemark: 5 171
Norden: 1493
Vest-Europa elles unnateke Tyrkia: 1 005
Aust-Europa: 1 144
Nord-Amerika, Oseania: 177
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika,Tyrkia, tidlegare statslause og uoppgitt: 1 352

http://www.ssb.no/stemmerettkomm/tab-2011-03-24-05.html

Tabell 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Utrekna tal for røysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn1, etter fylke. Rekna ut i mars 2011
Telemark: 4 868
Norden: 335
Vest-Europa elles unnateke Tyrkia: 255
Aust-Europa: 1 297
Nord-Amerika, Oseania: 66
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika,Tyrkia, tidlegare statslause og uoppgitt: 2 915

TILTAK:

Valgmotivatører:

TIR skal engasjerer 2-3 personer som skal møte innvandrere i målgruppa. De skal gi troverdig nøytral informasjon, de skal inspirere innvandrere å bruke sin stemmerett Kommune – og fylkestingsvalget 2011
Valgmotivatører skal få opplæring før de starter.

Lokale samlinger for å motivere til deltakelse og informere om valgteknikk

Svært mange innvandrere, både voksne og ungdommer, mangler de grunnleggende kunnskapene om valgteknikk, demokrati, hvem som kan stemme, hvor stemmelokalene ligger og ikke minst viktigheten av å stemme. Vi ønsker derfor å kunne tilby gratis kurs i valgteknikk. Vi vil invitere en ansatt ved administrasjonen ved fylkesrådmannens kontor/bystyrets kontor til å undervise i valgteknikk. I tillegg til den muntlige undervisningen på kursene vil vi bruke brosjyre- og flyer materiell der vi poengterer og begrunner viktigheten av å stemme. I utgangspunktet vil vi bruke brosjyremateriell utarbeidet av KRD og ev oversatt til flere språk av IMDi. I den grad det er behov for det, vil vi supplere med eget materiell. Dette informasjonsmateriellet vil vi også benytte til å dele ut på ulike stands i fylkessentra (se eget ).
Dato: 07.juni kl. 18.00 Eyolf salen på Ibsenhuset, Skien
16.08.Porsgrunn
15.08 Bamble

Mini valgmøter:

I Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Ønskelig andre steder også utenfor Grenland.
TIR kontakter relevante instanser i kommune: Flyktningtjeneste/Voksenopplæring og ellers enkelte innvandrere/organisasjoner for å møte målgruppa og gi informasjon.
Politiske partier inviteres til å informere innvandrere og tar i mot spørsmål fra dem.

Stand:

TIR medlemmer og/ellers valgmotivatører skal være til stedet hel/delvis underfølgende begivenheter:

Internasjonal dag på Telemark museum:
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PiT)

Handelstorget i Skien

Telemarkfestivalen-Internasjonal folkemusikk festival

Politiker Uka i Bø: 19.-21 august

Notodden Blues festival

Porsgrunn ”Byfestival”

”MerSmak i Skien”

Handelsstevne i Skien

Festivaler i Bamble: fiskefestival og revyfestivalen

Debattmøter fylke:
Egen regi:
30. august i Skien, i samarbeid med flerkulturelt utvalg i Skien.
Vi vil invitere en politikerrepresentant fra hvert parti til å delta i en debatt, og vi vil legge til rette for at det kan fokuseres på spørsmål og temaer som er av spesiell interesse for innvandrere i fylket.

Andres regi:
TIR ønsker å informere innvandrere også om andre debattmøter som foregår og som andre organisasjoner arrangerer: FFO, LO, Alternativt til Vold, Pensjonister, Utdanningsforbund, Fagforbund, m.m
TIR delta på Politiker Uka i Bø: 19.-21 august

Skolevalg: valgmotivatører kan være til stedet under skolevalgene i videregående skoler.

MARKEDSFØRING/MEDIA STRATEGI
Bruk av avisene/TV Telemark, pressemeldinger, intervjuer i forkant og etter stand/aktiviteter.
Bruk av hjemmesider til INLO og IMDI. Pluss Origo.no og FACEBOOK
Plakater
LENKER:
Her kan vi hente mer informasjon om ting som skjeer i Telemark

Husk kommune – og fylkes hjemmesider!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg.html?id=456491

www.politiker2020.no

www.mersmakiskien.no

http://www.telemarkfestivalen.no

www.heiltvilt.no

www.dalensmarken.no

http://www.bluesfest.no/no

MVH:

Firas Taeib Tereza Nagy Nordmark

Leder TIR Nestleder i TIR

Valgprosjektgruppa øvrige medlemmer:

Soubhi Thaher Ana López Taylor

Ressursperson: Issa Kashingo