Viser arkivet for stikkord oslo

Årsmøte i Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) fant sted i Høyers hotell i Skien fra 16. til 17. juni.

Årsmøte i Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) fant sted i Høyers hotell i Skien fra 16. til 17. juni.
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) i Norge er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.

Soubhi Thaher, representant for Telemark innvandrerråd i INLO styret hadde gjort et formidabelt arbeid på forhånd for å ha dette vellykkete årsmøte. INLO takket Soubhi for hjelpen og godt arbeid.

Møtet begynte kl. 12.00 lørdag den 16.juni. Ordfører i Skien Hedda Foss Five ønsket velkommen til alle medlemsorganisasjoner fra 8 forskjellige fylker i Norge.

Leder av Telemark innvandrerråd, (TIR) Issa Kashingo hadde en kort hilsen til medlemsorganisasjoner og andre gjester, før leder av INLO Mauricio Riqueleme åpner møte. Underholdning med lokale krefter stod også på programmet.

Årsmøte behandlet vanlige årsmøtesaker, bl.a. vedtektsendringer. Beth Hartmann bisto INLO som årsmøtedirigent. Valentina O. Markussen, INLO sekretær, førte protokoll.

På søndag ble det valgt et nytt styre:
Ana López Taylor, Telemark innvandrerråd, (TIR) ny leder
Bonny Okpe, Sør Trøndelag felles innvandrerråd, (STFIR) ny nestleder
Michael Malaker, Det felles innvandrerråd i Hordaland, (DFIRH) gjenvalgt som kasserer.
Styremedlemmer:
Maria Teresa Bjerke, Vestfold innvandrerråd, (VIR)
Mauricio Riqueleme, Elverum kommunalt innvandrerråd,
Ramil Aliyaev, Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus, (FROA)
Hayri Kilinc, Buskerud innvandrerråd, (BIR)
Patrick Lutumba, Østfold innvandrerråd, (ØIR)
Nye vedtekter § 6.9 sier: “Hver medlemsorganisasjon skal ha en representant i styret. Medlemsorganisasjon skal velge/peke ut to varamedlemmene til INLO styret.”
Første møte etter ferie for det nye styret er lørdag 04.08 på vårt kontor i Oslo, Motzfeldtsgate 1, 0187 Oslo.
Tusen takk for tilliten. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og videre samarbeid.
MVH
Ana I. López Taylor
INLO leder

Tlf. +47 35972163
Mobil +47 941 99 271/ 97162988