Viser arkivet for stikkord nav

TIR plan 2011

TEMA
Tema 1
Organisering og rekruttering
Kontakt med andre org. Afghanske gruppe Kurdisk
Hjelp å organisere innv. i andre kommuner: Kragerø, Porsgrunn, Notodden, Siljan

Tema 2
Arbeid/kvalifisering betydning i integrerings perspektiv.
NAV Telemark og lokal NAV
Workshop
Mangfoldsforum.

Mål: Påvirke myndigheter, de må stille opp og vi og! (ta saken i egen hender!)
Alle org. i TIR kommer med innspill.

Tema 3
Kommunikasjon Hele året
Hjemmesider -Origo
Leserbrev
TV/radio
Alle med innspill.
Hj.sider: redaksjonskomiteen. Ana sender mail for at styret ser på ORIGO som eksempel

Tema 4
UNGDOM

Idrett: Footballcup som Firas presenterte.
FlexId: i fremtiden sees i sammenheng med ønske om fokusering på barneoppdragelseGloria sender informasjon

Firas ansvar for å gå videre med fotball cup, han ber om hjelp når han trenger.

Ellers fokuserer TIR på:
Kommune-og fylkestingvalg August/sep: Organisere møter med organisasjoner og politikere, fokusere på våre temaer

Innvandrermøte

Flerkulturelt utvalg Skien har valg møte 30.08
Soubhi/Ana er arbeidsgruppa. Issa vil bidra. Ana finner en plan vi hadde forrige valg og tilpasset den til 2011.
Firas kontakt til www.politiker2020.no

8.juni Ibsenhuset Soubhi bestiller lokaler. Ana Lager plakat. Alle mobiliserer
Kontakt IMDI og KIM

Tereza tar kontakt med flerkulturelt utvalg i Skien

Samarbeid med Telemark Fylke
Presenter TIRs aktiviteter f. eks fotballcup
Økonomi.

IMDI Sør
Gjensidige informasjonsmøter
Merkedager

1. Mai
Telemark museum-Internasjonal dag Brekkeparken
MerSmak i år?
Bamble, antirasistiske markering 26.01.12

Alle følger opp i samfunnet og melder fra saker/temaer, m.m.

INLO Påvirke og bygge opp organisasjonen
Møter/kurs/samlinger Kursing av styre, kurs for organisasjoner
Sosial nettverksbygging
Tereza ser etter dato i oktober for organisasjonskurs og regnskap

Plan er vedtatt på styremøte 04.05.11, etter fullmakt fra Årsmøte