Viser arkivet for stikkord ffo

«En helsetjeneste for alle?»Konferanse HiT 18.03.15

Program:
0900 Velkommen til konferanse
v/rektor Kristian Bogen, HIT

0910 Helse i et migrasjonsperspektiv.
v/ Ida Marie Bregård, NAKMI

0955 Pause

1010 Er Spesialisthelsetjenesten tilpasset en flerkulturell befolkning?
Bakgrunn fra et pilotprosjekt knyttet til flerkulturell inkludering i Spesialisthelsetjenesten med fokus på brukermedvirkning.
v/ Agnethe Wedum Storihle, Helse Sør Øst RHF.

1050 Pause

1100 Hvilke erfaringer har Diabetesforbundet fra arbeidet med minoritetsgrupper?
v/Shaista Ayub, Diabetesforbundet

1120 Hvilke erfaringer har Norsk Revmatiker Forbund fra arbeidet med minoritetsgrupper?
v/Kjerstin Fjeldstad, Norsk Revmatiker Forbund

1140 Hvilke erfaringer har Mental Helse fra arbeidet med minoritetsgrupper?
v/ Ole Roger Dyrkorn, Mental Helse Bamble
1200 Brukerperspektivet
Erfaringer som brukerrepresentant og møte med norsk helsevesen som innvandrer.
v/ Ana Lopez Taylor, INLO

1220 Lunsj

1300 Bruk av tolk i helsetjenestene
v/ Bashir Aded Ali v/ Tolketjenesten i Porsgrunn

1330 Work Shop

1500 Presentasjon fra gruppene.

1545 Avslutning
v/ Leder i FFO Telemark, Rita Andersen

Påmelding til: FFO Telemark; 908 84 491 / 35 52 54 00 eller ffo.telemark@blekebakken.no, innen 16.3.2015