Viser arkivet for stikkord varden

Årsmøte for TIR ble avholdt i Lie bydelhus den 13.05.15

Protokoll kommer senere. Men jeg vil dele nå vår arbeidsplan 2015

Tema 1

Organisering og rekruttering Kontakt med andre org. Hjelp å organisere andre kommuner: Kragerø, Porsgrunn, Notodden, Bø, Vinje
Ansvar/søke samarbeid med: Få hjelp av fylke/kommuner-IMDI SØR

Tema 2

Rettigheter i integreringsperspektiv
Selvstendige mennesker må ha: jobb, trygghet og fred.
Brukermedvirkere med innvandrerbakgrunn i helse, NAV Telemark og lokal NAV
Mål: Påvirke myndigheter, de må stille opp og vi og! (ta saken i egen hender!)
Ansvar/søke samarbeid med: Alle org. i TIR kommer med innspill. FFO- Kurs med JURK-NAV

Tema 3

Friluftslivår 2015 Prosjekt «Innvandrere i og for naturen»
Ta vare på våre barn! Bruk naturen og bygge nettverket!
Ansvar/søke samarbeid med: INLO, Turistforeninger, Nærmiljøsentraler. Skien kommunen
Tema 4
KOMMUNIKASJON – hjemmesider -Leserbrev
TV/radio Hele året
Ansvar/søke samarbeid med: Alle med innspill. Hj.sider: redaksjonskomitee. Ana ORIGO

Tema 5

BARN/UNGDOM
Skole/helse- Fokusering på barneoppdragelse. Guider innvandrerungdom til å bygge positive relasjoner i sitt nærmiljø.
Helse, samarbeid med: Turistforeningen, FFO Mental Helse Ana(spes.ansvar), kommuner/fylke.

Ansvar/søke samarbeid med: Barnevern/ Politi , JURK, BUFETAT
Skole: motvirke frafall
Dialogmøter: barnevern, politi, Alt. Til Vold

Bygge tillit og gjensidige respekt,

Ellers fokuserer TIR på:

Valg til høsten Organisere møter med organisasjoner og politikere, fokusere på våre temaer
Innvandrermøte, flest mulig! Ansvar: Soubhi
Samarbeid med Telemark Fylke og med kommuner

Presenter TIRs aktiviteter Økonomi.
Høringer. Folkehelse.
Utvikle det flerkulturelle Telemark og jobbe for å ha på plass: «inkluderingskonsulent«
Søknad til IMDI penger i Skien
Ansvar/søke samarbeid med:Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, andre kommuner.
Fylke
Styret ansvar, Issa spes.ansvar

IMDI Sør Gjensidige informasjonsmøter

Merkedager

Telemark museum-Internasjonal dag Brekkeparken
08. mars, 01.mai, 17.mai
Bamble: antirasistiske markering 26.01.15 Alle følger opp i samfunnet og melder fra saker/temaer, m.m.

INLO Påvirke og bygge opp organisasjonen. Utveksle erfaringer
Møter/kurs/samlinger Kursing av styre, kurs for organisasjoner
Sosial nettverksbygging

Svarhøring fra TIR om Telemark folkehelsestrategi 2012-2016

http://www.telemark.no/Aktuelt/Naa-starter-hoeringsrunden-for-folkehelsestrategi#.UmZmyPn7qjI

Ny regional folkehelsestrategi skal vise hvordan Telemarks folkehelseutfordringer kan møtes mer effektivt. Vi har vært i prosessen fra starten og fram til dokumentet kom på offentlig høring. Fra: Telemark innvandrerråd (TIR) Til: Telemark fylkeskommune kom følgende uttalelse:

TIR takker for at vår organisasjon ble tatt med under hele prosessen for utarbeidelsen av forslag til Folkehelsestrategi 2012-2016.
Vi satt spesielt pris på at TIR ble møt særskilt for å bringe frem våre egne erfaringer og kunnskaper, da vi har et godt kjennskap til hvordan innvandrergruppen tenker i forhold til folkehelse og viktige prioriteringer som vi syns strategien kan fokuserer på.
TIR kommer med følgende merknader
1) Vi er enig om å prioritere disse områder som nevnes på side 13: Kosthold, fysisk aktivitet, oppvekst og eldre. Samtidig vil TIR påpeke at under disse områder er det ønskelig at instanser og andre organisasjoner som skal jobbe videre med dette tar kontakt med oss for samarbeid og for å få det til det flerkulturelle perspektivet i arbeidet.
2) Under kap.7.2 nevnes innvandrere som. «Andre potensielle satsingsområder»
Vi anbefaler om at Fylkeskommune, i samarbeid med TIR, kunne gå videre med en utredning om muligheter for en folkehelsesatsing blant innvandrere. Dette fordi vi vet selv at utfordringene kan være større etter hvert som arbeidsinnvandring øker i Norge med tendenser som det er i dag at dette kommer til å utvikle seg til permanent bosetning. TIR har også stor erfaring med andre type grupper: flyktning/asylanter, med de helseutfordringer dette representerer. For begge grupper er viktig med særskilte informasjonstiltak som TIR kunne ta seg av i en likemanns arbeids perspektiv. T.d.d. har ikke TIR de nødvendige økonomiske ressurser utredningen og ellers informasjonstiltak representerer, derfor foreslår vi at fylke bevilger tilstrekkelige midler til å initiere dette prosjektet i samarbeid med oss.
Vi takker på nytt og er til deres disposisjon for et videre samarbeid for å realisere visjonen» Det gode liv i Telemark» og setter vårt fylke som et eksempel for det inkluderende samfunnet.
MVH
Ana López Taylor
Sekretær i TIR
Langesund 03.10.13

Telemark innvandrerråd fokuserer på psykiske helse

  • Andre seminar 03.11.12 på Stathelle servisesenter, fra kl 12 til 15.30**

TIR skal ha flere seminarer for å belyse tema om psykiske helse og innvandrere.
Hva er utfordringer?

Hvor finner man hjelp?

Livet i de nye samfunnet kan ha positive og negative sider: hva er det som hjelper oss framover?
«Innvandrere og psykisk helse»
Seminar dato: 03.november 2012 – Tid: Kl. 12 – kl.15.30
Sted: Stathelle servisesenter-Bamble
Innleder
Richard Tedesco
Psykolog med erfaring å hjelpe mennesker. Jobber med kultur aktiviteter for unge/barn i Oslo
Det blir servert internasjonalt mat. Kaffe/Te/juice
Påmelding til Ana López Taylor – Tlf. 941 99 271
E-post: ana.lopez.taylor@gmail.com
Påmelding: p.g.a. matservering si om du/dere kommer.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Første møte: 23.10.12 på Internasjonalt sendte i Skien( se bilder)
«Innvandrere og psykisk helse»
Innleder:
Tore Anton Svanes -
helsekoordinator i Skien kommune
Dato: Tirsdag 23. oktober
Tid: Kl. 17.30
Sted: Internasjonalt senter i Skien
Holbergsgt. 27
Det blir servert pizza.
Påmelding til Tereza Nagy Nordmark
Tlf. 913 19 542
E-post olnord2@online.no
Påmeldingsfrist 21. oktober.
Velkommen!
http://www.nakmi.no/Details.asp?cname=Oversatte brosjyrer&cid=47 brosjyrer&cid=47