Viser arkivet for stikkord skien

Årsmøte for TIR ble avholdt i Lie bydelhus den 13.05.15

Protokoll kommer senere. Men jeg vil dele nå vår arbeidsplan 2015

Tema 1

Organisering og rekruttering Kontakt med andre org. Hjelp å organisere andre kommuner: Kragerø, Porsgrunn, Notodden, Bø, Vinje
Ansvar/søke samarbeid med: Få hjelp av fylke/kommuner-IMDI SØR

Tema 2

Rettigheter i integreringsperspektiv
Selvstendige mennesker må ha: jobb, trygghet og fred.
Brukermedvirkere med innvandrerbakgrunn i helse, NAV Telemark og lokal NAV
Mål: Påvirke myndigheter, de må stille opp og vi og! (ta saken i egen hender!)
Ansvar/søke samarbeid med: Alle org. i TIR kommer med innspill. FFO- Kurs med JURK-NAV

Tema 3

Friluftslivår 2015 Prosjekt «Innvandrere i og for naturen»
Ta vare på våre barn! Bruk naturen og bygge nettverket!
Ansvar/søke samarbeid med: INLO, Turistforeninger, Nærmiljøsentraler. Skien kommunen
Tema 4
KOMMUNIKASJON – hjemmesider -Leserbrev
TV/radio Hele året
Ansvar/søke samarbeid med: Alle med innspill. Hj.sider: redaksjonskomitee. Ana ORIGO

Tema 5

BARN/UNGDOM
Skole/helse- Fokusering på barneoppdragelse. Guider innvandrerungdom til å bygge positive relasjoner i sitt nærmiljø.
Helse, samarbeid med: Turistforeningen, FFO Mental Helse Ana(spes.ansvar), kommuner/fylke.

Ansvar/søke samarbeid med: Barnevern/ Politi , JURK, BUFETAT
Skole: motvirke frafall
Dialogmøter: barnevern, politi, Alt. Til Vold

Bygge tillit og gjensidige respekt,

Ellers fokuserer TIR på:

Valg til høsten Organisere møter med organisasjoner og politikere, fokusere på våre temaer
Innvandrermøte, flest mulig! Ansvar: Soubhi
Samarbeid med Telemark Fylke og med kommuner

Presenter TIRs aktiviteter Økonomi.
Høringer. Folkehelse.
Utvikle det flerkulturelle Telemark og jobbe for å ha på plass: «inkluderingskonsulent«
Søknad til IMDI penger i Skien
Ansvar/søke samarbeid med:Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, andre kommuner.
Fylke
Styret ansvar, Issa spes.ansvar

IMDI Sør Gjensidige informasjonsmøter

Merkedager

Telemark museum-Internasjonal dag Brekkeparken
08. mars, 01.mai, 17.mai
Bamble: antirasistiske markering 26.01.15 Alle følger opp i samfunnet og melder fra saker/temaer, m.m.

INLO Påvirke og bygge opp organisasjonen. Utveksle erfaringer
Møter/kurs/samlinger Kursing av styre, kurs for organisasjoner
Sosial nettverksbygging

Dialogkonferanse TILLIT OG TRYGGHET GJENNOM DIALOG Politiet og innvandrere i Grenland

Lørdag 20. september 2014. Tidspunkt: kl. 1000 – 1500.

Sted: Festiviteten i Skien sentrum

Kjære innvandrer i Grenland!

Velkommen til dialogkonferansen: Tillit og trygghet gjennom dialog!

Gjennom å møtes og snakke sammen ønsker vi å skape tillit og trygghet mellom politiet og innvandrere i Grenland. Vi ønsker at det på konferansen i Festiviteten lørdag 20. september skal være stor ”takhøyde.” Alle skal føle at de er involvert og får gitt uttrykk for sine meninger.

Vi ønsker at du skal få kunnskap om hvordan politiet i Grenland jobber, og at vi skal bli bedre kjent med innvandrernes situasjon. Vi ønsker å drøfte hvordan vi på best mulig måte kan skape gode relasjoner og dialog mellom politi og innvandrere.

Under konferansen vil det bli servert frukt og drikke, og en god lunsj tilpasset forskjellige kulturer.

Det er plass til 250 deltakere, så meld deg innen mandag 15. september ved å sende e.mail til: helge.fredriksen@politiet.no.

Med vennlig hilsen:
Rita Kilvær Tor Egil Syvertsen
Politisjefen Politistasjonssjef

I tillegg til Politi er arrangører:Telemark innvandrerråd, Flerkulturelt utvalg i Skien, Telemark Røde kors, Flerkulturelt kontaktutvalg Porsgrunn, Telemark islamske trossamfunn, Telemark islamske forening, Bilal Moske islamske kulturforening

Bilde tatt 03.06.2014 under planlegging av Dialogkonferansen