Viser arkivet for stikkord imdi

TIR møter IMDI Sør til innspillsmøte til Dialogkonferanse 2015

Telemark innvandrerråd (TIR) har den glede å være vert til:

Dialogkonferanse 2015 – Invitasjon til innspill møte

Regjeringen har besluttet å avholde en årlig nasjonal dialogkonferanse for å styrke dialogen
med innvandrerbefolkningen. Den første dialogkonferanse ble arrangert onsdag 29. oktober
2014 på Oslo Kongressenter med 250 deltakere fra alle landets fylker. Regjeringen var godt
representert.
Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre
aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med
sentrale politikere og forvaltning.
I forkant av dialogkonferansen 2015 arrangerer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
innspillsmøter med representanter for ulike innvandrerorganisasjoner. Formålet med møtene
er å innhente innspill til temaer og problemstillinger i tråd med regjeringens ønske om å få et
reelt bilde av utfordringer og spørsmål som det må tas tak i.
Innspillsmøtene arrangeres flere steder i landet og møteplanen er som følge:

Torsdag 7.mai – Gjøvik. Møteansvarlig er Petter Hansen
Lørdag 9.mai – Oslo. Møteansvarlig er Lisa Hartmark
Mandag 11.mai – Stavanger – Møteansvarlig er Inger Bjørgo Hustvedt
Tirsdag 12.mai – Lie bydelshus i Skien
Onsdag 13.mai – Trondheim Møteansvarlig er Fiffi Ndira Mukwege Namugunga

Møteansvarlig er Abdullahi Mohamed Alason.

Vi ber om at organisasjoner som får invitasjon melder fra om den som deltar på vegne av
organisasjonen. Svar sendes til IMDi ved møteansvarlig innen mandag 11.mai kl. 14:00.
Med vennlig hilsen
IMDi Sør
Abdullahi Mohamed Alason

INLO/IOM Prosjekt "Outreach" Informasjon i Oslo området.

TIR er medlem an Innvanndrernes landsorganisasjon (INLO)

IOM – Prosjekt Outreach Informasjon i Oslo området.

Innvandrernes Landsorganisasjon danner en formell ramme for samarbeid med Internasjonal Organisasjon for Migrasjon – IOM Norge – (www.iom.no) og sikrer med dette en kontinuitiet i informasjonsarbeidet knyttet til assistert frivillig retur. Prosjektet støttes økonomisk av Utlendingsdirektoratet (www.udi.no).

Målet med dette arbeidet er å alminneliggjøre og gjøre kjent arbeidet til IOM Norge, informere om IOM sine programmer og å spre informasjon og kunnskap om IOMs program for assistert frivillig retur tilbake til hjemlandet.

Prosjektet blir gjennomført gjennom å arrangere informasjonsmøter i ulike innvandrermiljøer i Oslo. Videre vil Innvandrernes Landsorganisasjon kontakte ulike statlige og kommunale instanser. I tillegg vil Innvandrernes Landsorganisasjon stå som primærkontakt for Frivillig Assistert Retur Programmet, bistå personer i målgruppen, samt assistere og henvise til IOM.

Prosjektleder for Outreach Informasjon i Oslo er Fernando Báez.

Henvendelser til: – inlo@inlo.no / Tlf. 22 17 36 65

- fernando.baez@abogados.no / Tlf. 94 29 61 76

Informasjonsmøte 5. september 2012
Program:

16.45-17.00 Servering

17.00-17.10 Velkomstord / Ana Lopez Taylor – Leder for INLO

17.10-17.25 IOM Internasjonalt og i Norge

17.25-17.40 IOM Oslo – kulturorientering og prosjekter rettet mot arbeidsmigranter

Kaffepause

17.45-18.15 Frivillig retur – og reintegreringsprosjekter.

18.15-18.45 Åpen diskusjon, kommentarer og spørsmål

Avslutting av dagen Sted: Drøbakgate 1 (Ved Sagene torg) /Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus(FROA)

Årsmøte i Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) fant sted i Høyers hotell i Skien fra 16. til 17. juni.

Årsmøte i Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) fant sted i Høyers hotell i Skien fra 16. til 17. juni.
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) i Norge er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.

Soubhi Thaher, representant for Telemark innvandrerråd i INLO styret hadde gjort et formidabelt arbeid på forhånd for å ha dette vellykkete årsmøte. INLO takket Soubhi for hjelpen og godt arbeid.

Møtet begynte kl. 12.00 lørdag den 16.juni. Ordfører i Skien Hedda Foss Five ønsket velkommen til alle medlemsorganisasjoner fra 8 forskjellige fylker i Norge.

Leder av Telemark innvandrerråd, (TIR) Issa Kashingo hadde en kort hilsen til medlemsorganisasjoner og andre gjester, før leder av INLO Mauricio Riqueleme åpner møte. Underholdning med lokale krefter stod også på programmet.

Årsmøte behandlet vanlige årsmøtesaker, bl.a. vedtektsendringer. Beth Hartmann bisto INLO som årsmøtedirigent. Valentina O. Markussen, INLO sekretær, førte protokoll.

På søndag ble det valgt et nytt styre:
Ana López Taylor, Telemark innvandrerråd, (TIR) ny leder
Bonny Okpe, Sør Trøndelag felles innvandrerråd, (STFIR) ny nestleder
Michael Malaker, Det felles innvandrerråd i Hordaland, (DFIRH) gjenvalgt som kasserer.
Styremedlemmer:
Maria Teresa Bjerke, Vestfold innvandrerråd, (VIR)
Mauricio Riqueleme, Elverum kommunalt innvandrerråd,
Ramil Aliyaev, Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus, (FROA)
Hayri Kilinc, Buskerud innvandrerråd, (BIR)
Patrick Lutumba, Østfold innvandrerråd, (ØIR)
Nye vedtekter § 6.9 sier: “Hver medlemsorganisasjon skal ha en representant i styret. Medlemsorganisasjon skal velge/peke ut to varamedlemmene til INLO styret.”
Første møte etter ferie for det nye styret er lørdag 04.08 på vårt kontor i Oslo, Motzfeldtsgate 1, 0187 Oslo.
Tusen takk for tilliten. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og videre samarbeid.
MVH
Ana I. López Taylor
INLO leder

Tlf. +47 35972163
Mobil +47 941 99 271/ 97162988