Viser arkivet for mai, 2015

Årsmøte for TIR ble avholdt i Lie bydelhus den 13.05.15

Protokoll kommer senere. Men jeg vil dele nå vår arbeidsplan 2015

Tema 1

Organisering og rekruttering Kontakt med andre org. Hjelp å organisere andre kommuner: Kragerø, Porsgrunn, Notodden, Bø, Vinje
Ansvar/søke samarbeid med: Få hjelp av fylke/kommuner-IMDI SØR

Tema 2

Rettigheter i integreringsperspektiv
Selvstendige mennesker må ha: jobb, trygghet og fred.
Brukermedvirkere med innvandrerbakgrunn i helse, NAV Telemark og lokal NAV
Mål: Påvirke myndigheter, de må stille opp og vi og! (ta saken i egen hender!)
Ansvar/søke samarbeid med: Alle org. i TIR kommer med innspill. FFO- Kurs med JURK-NAV

Tema 3

Friluftslivår 2015 Prosjekt «Innvandrere i og for naturen»
Ta vare på våre barn! Bruk naturen og bygge nettverket!
Ansvar/søke samarbeid med: INLO, Turistforeninger, Nærmiljøsentraler. Skien kommunen
Tema 4
KOMMUNIKASJON – hjemmesider -Leserbrev
TV/radio Hele året
Ansvar/søke samarbeid med: Alle med innspill. Hj.sider: redaksjonskomitee. Ana ORIGO

Tema 5

BARN/UNGDOM
Skole/helse- Fokusering på barneoppdragelse. Guider innvandrerungdom til å bygge positive relasjoner i sitt nærmiljø.
Helse, samarbeid med: Turistforeningen, FFO Mental Helse Ana(spes.ansvar), kommuner/fylke.

Ansvar/søke samarbeid med: Barnevern/ Politi , JURK, BUFETAT
Skole: motvirke frafall
Dialogmøter: barnevern, politi, Alt. Til Vold

Bygge tillit og gjensidige respekt,

Ellers fokuserer TIR på:

Valg til høsten Organisere møter med organisasjoner og politikere, fokusere på våre temaer
Innvandrermøte, flest mulig! Ansvar: Soubhi
Samarbeid med Telemark Fylke og med kommuner

Presenter TIRs aktiviteter Økonomi.
Høringer. Folkehelse.
Utvikle det flerkulturelle Telemark og jobbe for å ha på plass: «inkluderingskonsulent«
Søknad til IMDI penger i Skien
Ansvar/søke samarbeid med:Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, andre kommuner.
Fylke
Styret ansvar, Issa spes.ansvar

IMDI Sør Gjensidige informasjonsmøter

Merkedager

Telemark museum-Internasjonal dag Brekkeparken
08. mars, 01.mai, 17.mai
Bamble: antirasistiske markering 26.01.15 Alle følger opp i samfunnet og melder fra saker/temaer, m.m.

INLO Påvirke og bygge opp organisasjonen. Utveksle erfaringer
Møter/kurs/samlinger Kursing av styre, kurs for organisasjoner
Sosial nettverksbygging

TIR møter IMDI Sør til innspillsmøte til Dialogkonferanse 2015

Telemark innvandrerråd (TIR) har den glede å være vert til:

Dialogkonferanse 2015 – Invitasjon til innspill møte

Regjeringen har besluttet å avholde en årlig nasjonal dialogkonferanse for å styrke dialogen
med innvandrerbefolkningen. Den første dialogkonferanse ble arrangert onsdag 29. oktober
2014 på Oslo Kongressenter med 250 deltakere fra alle landets fylker. Regjeringen var godt
representert.
Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre
aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med
sentrale politikere og forvaltning.
I forkant av dialogkonferansen 2015 arrangerer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
innspillsmøter med representanter for ulike innvandrerorganisasjoner. Formålet med møtene
er å innhente innspill til temaer og problemstillinger i tråd med regjeringens ønske om å få et
reelt bilde av utfordringer og spørsmål som det må tas tak i.
Innspillsmøtene arrangeres flere steder i landet og møteplanen er som følge:

Torsdag 7.mai – Gjøvik. Møteansvarlig er Petter Hansen
Lørdag 9.mai – Oslo. Møteansvarlig er Lisa Hartmark
Mandag 11.mai – Stavanger – Møteansvarlig er Inger Bjørgo Hustvedt
Tirsdag 12.mai – Lie bydelshus i Skien
Onsdag 13.mai – Trondheim Møteansvarlig er Fiffi Ndira Mukwege Namugunga

Møteansvarlig er Abdullahi Mohamed Alason.

Vi ber om at organisasjoner som får invitasjon melder fra om den som deltar på vegne av
organisasjonen. Svar sendes til IMDi ved møteansvarlig innen mandag 11.mai kl. 14:00.
Med vennlig hilsen
IMDi Sør
Abdullahi Mohamed Alason