Innkalling til årsmøte i TIR: tirsdag 03.05.2016 kl. 18.00

Telemark innvandrerråd innkaller herved til årsmøte

Tirsdag 03.05.2016 kl. 18.00
Sted: Lie bydelhus, Skien
Dagsorden Årsmøte 2016

Sak 1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og delegater
Sak 2 Valg av møteleder, sekretær og tellekorps
Sak 3 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsberetning 2015
Sak 5 Regnskap med revisorberetning for 2015
Sak 6 Innkomne forslag fra organisasjoner, sendes til sekretær innen 03.03.16
Sak 7 Fastsettelse av kontingent
Sak 8 Virksomhetsplan 2016 og Budsjett
Sak 9 Valg
Organisasjoner kan sende kandidater pr. E-post.
Valgkomite legger fram en innstilling på årsmøte om valg av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Kasserer
d) Styremedlemmer /bl.a sekretær
e) Valgkomité
f) Revisor
g) andre nødvendige valg.
Vi bestiller pizza når vi vet hvor mange kommer.

Bare ring å spør om dere lurer noe.

På vegne av styret i TIR
MVH:
Ana López Taylor
Sekretær TIR
ana.lopez.taylor@gmail.com Tlf. 941 99 271

Vist 57 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder