Valgmotivasjon – og deltakelse av innvandrerbefolkning i kommende lokalvalg

*Telemark innvandrerråd (TIR) inviterer FrP, Høyre, AP, SV, SP, Rødt, Venstre, KrF, MDG.
*
Retten til å stemme i et fritt og demokratisk valg er både en rett og et privilegium. Viktige avgjørelser for hvert enkelt individ og vårt samfunn blir tatt i folkevalgte organer.

Vår organisasjon har ved de forrige valgene arrangert diverse debatter der vi inviterte minoritetsbefolkning, særlig kvinner, til å delta i politiske debatter. Målet var økt deltakelse ved valget. Debattene har vært godt besøkt og vakte mye interesse i innvandrermiljøer. Vi vil gjenta dette i år.

Telemark innvandrerråd (TIR) med støtte fra Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) og KRD, fokuserer på at flest mulig stemmeberettigede deltar i valget og påvirker utviklingen. For å gjøre dette mulig for flere med innvandrerbakgrunn, har vi satt i gang diverse informasjonsmøter og debatter som kan vekke interesse for valgdeltakelse.

Vi inviterer herved en toppkandidat fra Telemark til en politisk debatt om temaer som berører folk med minoritetsbakgrunn: arbeid, utdanning, barnevern, økonomisk fordeling, også internasjonale politiske spørsmål, m.m.

*Clarion Collection hotell, Bryggeparken, Skien

25.august kl 18.00 til 20.00.

*
Vi håper at dere gir oss et positivt svar om deltakelse innen 20.august 2015 med navn og rolle på deltager fra deres parti.

Enkel servering, kaffe/te i pausen.

Velkommen til å inspirere oss til deltakelse i lokalvalget!

Med vennlig hilsen:

Issa Kashingo, TIR leder

Ana Lopez Taylor, TIR sekretær Soubhi Thaher, Leder av valgmotivasjons prosjekt

Påmelding og informasjon:

thahersoub@hotmail.com Tlf: 909 32 342

Kopi til: TIR sekretær: ana.lopez.taylor@gmail.com

ilderutenett 3]

[/bilderutenett]

Vist 152 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder