TIR møter IMDI Sør til innspillsmøte til Dialogkonferanse 2015

Telemark innvandrerråd (TIR) har den glede å være vert til:

Dialogkonferanse 2015 – Invitasjon til innspill møte

Regjeringen har besluttet å avholde en årlig nasjonal dialogkonferanse for å styrke dialogen
med innvandrerbefolkningen. Den første dialogkonferanse ble arrangert onsdag 29. oktober
2014 på Oslo Kongressenter med 250 deltakere fra alle landets fylker. Regjeringen var godt
representert.
Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre
aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med
sentrale politikere og forvaltning.
I forkant av dialogkonferansen 2015 arrangerer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
innspillsmøter med representanter for ulike innvandrerorganisasjoner. Formålet med møtene
er å innhente innspill til temaer og problemstillinger i tråd med regjeringens ønske om å få et
reelt bilde av utfordringer og spørsmål som det må tas tak i.
Innspillsmøtene arrangeres flere steder i landet og møteplanen er som følge:

Torsdag 7.mai – Gjøvik. Møteansvarlig er Petter Hansen
Lørdag 9.mai – Oslo. Møteansvarlig er Lisa Hartmark
Mandag 11.mai – Stavanger – Møteansvarlig er Inger Bjørgo Hustvedt
Tirsdag 12.mai – Lie bydelshus i Skien
Onsdag 13.mai – Trondheim Møteansvarlig er Fiffi Ndira Mukwege Namugunga

Møteansvarlig er Abdullahi Mohamed Alason.

Vi ber om at organisasjoner som får invitasjon melder fra om den som deltar på vegne av
organisasjonen. Svar sendes til IMDi ved møteansvarlig innen mandag 11.mai kl. 14:00.
Med vennlig hilsen
IMDi Sør
Abdullahi Mohamed Alason

Vist 96 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder