TIR ønsker fortsatt samarbeid med BUFETAT og barnevernet i 2014

I fjor hadde vi flere planleggingsmøter med BUFETAT, barnevern i Grenlandskommuner, med Fylkesmann. TIR vil fortsette å organisere dialogmøter i 2014. Noen av kommentarer som kom :
a. Barnevernet må ha mer kunnskap om de forskjellige kulturene – bl.a. forstå dette med at man kommer fra en storfamilie hvor en har fått all hjelp og veiledning. Nå skal myndighetene/offentlige representanter fylle den rolla i Norge. Er ikke vanlig å stole på myndighetene der de kommer fra… Viktig at vi forstår slikt også.
b. Innvandrere trenger mer kunnskap om norske forhold – spesielt lover, regler, hva er viktig å følge her og ikke. Viktig å forstå at introduksjonskurs og norskopplæring ikke er nok. Det er så mye å lære og omstille seg, det tar laaang tid. Trenger ett sted/noen å henvende seg til for stadig å få gjentatt viktige ting. Kanskje ha et eget rådgivningsted å gå til?
c. Trenger flere møter som dette dialogmøtet. Tar tid å bli tryggere på hverandre og bygge tillit. Får info, får sagt hva en mener….viktig! Kan gjerne dele inn i møter med ungdom og voksenmøter.

Vist 90 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder