Workshop med tema Frivillig retur - Skien 14.11.13- kl.16.00 Lie Aktivitetssenter

Invitasjon til workshop
“Returmigrasjon og IOMs retur- og reintegreringsprogrammer i Norge”
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO), Utlendingsdirektoratet (UDI), Den internasjonale
organisasjonen for migrasjon i Norge (IOM Oslo), og Telemark innvandrerråd (TIR) har gleden av å
invitere dere til workshop om returmigrasjon og IOMs retur- og reintegreringsprogrammer i Norge.
I den anledning ønsker vi å utstrekke invitasjonen til ulike aktører som jobber i migrasjonsfeltet:
representanter fra skole, barnehage, politi, helse, frivillige organisasjoner, NAV, lokale skattekontorer og kommunale instanser og enheter som har kontakt med innvandrere m.m.

Gjennom denne workshopen ønsker vi å informere om ulike tjenestetilbud til migranter i Norge
deriblant den nåværende ordningen med frivillig retur og muligheter for reintegreringsstøtte til
personer som oppholder seg i Norge og ønsker å returnere til opprinnelsesland. Vi håper at denne
workshopen også kan være et forum for diksusjon rundt den norske ordningen, samt å få
tilbakemeldinger på vårt arbeid.

Workshopen vil holdes på Lie aktivitetssenter i Skien
torsdag den 14. november 2013, kl. 16.00-19.00.
Besøksadresse: Cappelens gate 8, 3717 Skien.

Agenda for workshoppen sendes ut etter at påmelding har blitt motatt.
Vennligst send bekreftelse innen 11. november 2013 til Fernando Baez på
outreach@inlo.no – Viktoriya S. Myran på vmyran@iom.int

Her følger litt informasjon om INLO, IOM og TIR.
INLO ble stiftet i 1994 og er en sammenslutning av frivillig organisasjoner i Norge. I mai 2013 fikk INLO tildelt midler fra UDI for å gjennomføre prosjektet Outreach om frivillig returprogram i region Oslo og Indre østland. For mer info www.inlo.no.

IOM ble etablert i 1951 og er verdens ledende mellomstatlige organisasjon på migrasjonsfeltet. I Norge implementerer IOM det frivillige returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme), samt et kulturorienteringsprogram for overføringsflyktninger som skal bli bosatt i Norge. For mer info:
www.iom.no.
Telemark innvandrerråd ble etablert i Skien i 2006 og er et samarbeidsorgan for
innvandrerorganisasjoner i Telemark.
Vi håper dere kan ta dere tid til å delta.
Med vennlig hilsen
Fernando Baez Viktoriya S. Myran
Outreach Media @ Outreach
Prosjektkoordinator – INLO

IOM og INLO har i løpet av høsten arrangert workshop i Gjøvik, Oslo og Drammen. Og nå har vi gleden av å invitere dere til workshop vi skal arrangere på Lie Aktivitetssenter, Cappelens gate 8, 3717 Skien, den 14. november 2013, kl. 16.00 – 19.00.
Vi starter med enkel servering og presentasjon av tema Frivillig retur.
INLO og IOM presenterer det frivillige returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme).

Det åpnes for diskusjon rundt spørsmål og aktuelle problemstillinger.

Håper dere kan delta. Dere må veldig gjerne videresende denne til deres nettverk.
Velkommen!

Med vennlig hilsen

Fernando Baez
Prosjektkoordinator
INLO

Vist 55 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder