TIR møter Hovedutvalg for kultur i Telemark fylke

Telemark fylkesting hadde fattet følgende, 14.06.11 i Sak nr: 32/11
Tittel: INNVANDRARRÅD
Vedtak i Fylkestinget
I arbeidet for å fremme mangfold, arbeide for integrering i arbeidslivet og på andre område i samfunnet og motvirke rasisme vert det etablert ein møteplass for dialog og samhandling med Telemark innvandrerråd. Telemark innvandrerråd skal vere høyringsinstans i integrerings- og mangfoldsaker. Møteplassen vert lagt til hovudutval for kultur og identitet.
Behandlinga i Fylkestinget
Tilrådinga frå fylkesutvalet blei samrøystes vedteke.

Som oppfølging av dette ble TIR invitert til Hovedutvalg for kultur den 06.09.12
TIR møtet med følgende personer:
Leder: Issa kashingo, kasserer Soubhi Thaher og sekretær Ana Lopez Taylor.
Det var et fruktbar møte som alle partnere skal følge opp.

Vist 39 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder