INLO/IOM Prosjekt "Outreach" Informasjon i Oslo området.

TIR er medlem an Innvanndrernes landsorganisasjon (INLO)

IOM – Prosjekt Outreach Informasjon i Oslo området.

Innvandrernes Landsorganisasjon danner en formell ramme for samarbeid med Internasjonal Organisasjon for Migrasjon – IOM Norge – (www.iom.no) og sikrer med dette en kontinuitiet i informasjonsarbeidet knyttet til assistert frivillig retur. Prosjektet støttes økonomisk av Utlendingsdirektoratet (www.udi.no).

Målet med dette arbeidet er å alminneliggjøre og gjøre kjent arbeidet til IOM Norge, informere om IOM sine programmer og å spre informasjon og kunnskap om IOMs program for assistert frivillig retur tilbake til hjemlandet.

Prosjektet blir gjennomført gjennom å arrangere informasjonsmøter i ulike innvandrermiljøer i Oslo. Videre vil Innvandrernes Landsorganisasjon kontakte ulike statlige og kommunale instanser. I tillegg vil Innvandrernes Landsorganisasjon stå som primærkontakt for Frivillig Assistert Retur Programmet, bistå personer i målgruppen, samt assistere og henvise til IOM.

Prosjektleder for Outreach Informasjon i Oslo er Fernando Báez.

Henvendelser til: – inlo@inlo.no / Tlf. 22 17 36 65

- fernando.baez@abogados.no / Tlf. 94 29 61 76

Informasjonsmøte 5. september 2012
Program:

16.45-17.00 Servering

17.00-17.10 Velkomstord / Ana Lopez Taylor – Leder for INLO

17.10-17.25 IOM Internasjonalt og i Norge

17.25-17.40 IOM Oslo – kulturorientering og prosjekter rettet mot arbeidsmigranter

Kaffepause

17.45-18.15 Frivillig retur – og reintegreringsprosjekter.

18.15-18.45 Åpen diskusjon, kommentarer og spørsmål

Avslutting av dagen Sted: Drøbakgate 1 (Ved Sagene torg) /Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus(FROA)
Vist 93 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder