Innkalling til årsmøte 2012

Innkalling er sendt til medlemsorganisasjoner:

Det innkalles herved til årsmøte i TIR.
Internasjonalt senter i Skien
Lørdag 02.juni 2012, kl 17.00- 20.00

Åpning v/ leder Firas Taieb
1) Konstituering

a) Godkjenning av delegater fra medlemsorganisasjoner
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av saksliste.
d) Godkjenning av forretningsorden
e) Valg av møtefunksjonærer:
Valg av møteleder
Valg av sekretærer
Valg av protokollunderskrivere
Valg av tellekorps

2) TIRs årsberetning for 2011.

3) TIRs årsregnskap for 2011 med revisors beretning

4) Handlingsplan for 2012

5) Budsjett for 2012

6) Valg
Av styre:
 leder
 nestleder
 økonomiansvarlig
 styremedlemmer
 varamedlemmer

Valg av revisor.

Valg av valgkomite
 leder
 2 medlemmer
 1 varamedlem

Etter årsmøte går vi for spiser, vi ønsker beskjed om hvem som kommer, skriv til: ana.lopez.taylor@gmail.com

MVH: Styret

Vist 42 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder